ΠΟΛΥΜΕΣΑ


ΛΟΓΟΤΥΠΟ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωτικό Δελτίο No1 – Μάρτιος 2022  EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU
Δελτίο Τύπου 1 – Μάρτιος 2022  EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU
Ενημερωτικό Δελτίο No2 – Σεπτέμβριος 2022  EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU
Ενημερωτικό Δελτίο No3 – Ιούνιος 2023 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU
Ενημερωτικό Δελτίο Νο4 – Οκτώβριος 2023 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU
Δελτίο Τύπου Νο2 – Οκτώβριος 2023 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU


ΦΥΛΛΑΔΙΟ

EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU


ΑΦΙΣΑ


About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104