ΠΟΛΥΜΕΣΑ


ΛΟΓΟΤΥΠΟ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωτικό Δελτίο Νο1-Μάρτιος 2022 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU [Coming soon]
Δελτίο τύπου 1- Μάρτιος 2022 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU [Coming soon]
Δελτίο τύπου 2- Οκτώβριος 2022 EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU [Coming soon]
Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2-Νοέμβριος 2023  EN | EL | ES | PT | RO | SL | BU [Coming soon]


ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Project brochure: [Coming soon]


ΑΦΙΣΑ

Poster: [Coming soon]


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ

[Coming soon]

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

[Coming soon]

ΕΛΛΑΔΑ

[Coming soon]

ΚΥΠΡΟΣ

[Coming soon]

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

[Coming soon]

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

[Coming soon]

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

[Coming soon]

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104