ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA.

Το Επιμελητήριο της Βαλένθια είναι ένας δημόσιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί και υπερασπίζεται τα γενικά συμφέροντα της αγοράς και της βιομηχανίας. Ως δημόσιος φορέας, το Επιμελητήριο σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 170.500 εταιρείες στην επαρχία της Βαλένθια. Η αποστολή του Business School/της Σχολής Διοίκησης είναι να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας καινοτόμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και σε στενή συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα.

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L.

Η COORDINA είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Εκπαίδευση, Καινοτομία, Συστήματα Στρατηγικής και Διαχείρισης, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ανθρώπινο Δυναμικό. Η αποστολή της COORDINA είναι να διευκολύνει και να προωθήσει τη διαδικασία αλλαγής και μετασχηματισμού των οργανισμών προς ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης.

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

Η NERDA είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινής ωφέλειας, με νομικό καταστατικό, ο οποίος συμβάλλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων τονώνοντας την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Βορειοανατολικής Περιφέρειας στη Ρουμανία. Όλα τα βήματα και οι ενέργειες του οργανισμού συγκλίνουν προς την αύξηση του επιπέδου ευημερίας της περιοχής και την αύξηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης, προγράμματα μάθησης και μαθητείας με βάση την εργασία και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED

Η HEARTHANDS SOLUTIONS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ του εμπορικού και του δημόσιας/ευρωπαϊκής χρηματοδότησης οικοσυστήματος. Η παροχή υπηρεσιών κυμαίνεται από επιχειρηματική ανάπτυξη και απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης έως προσαρμοσμένη εφαρμογή, εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας. Η HESO αξιοποιεί τις εμπειρίες της από την εργασία σε εταιρικά περιβάλλοντα με υψηλή ζήτηση για στοχευμένη, βασισμένη σε στόχους και αποτελεσματική εκπαίδευση και τα συμπεράσματα της έρευνάς της για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση με τη χρήση ΤΠΕ. Το αποτέλεσμα είναι ο σχεδιασμός εργαλείων διάδοσης και ευαισθητοποίησης της γνώσης υψηλής απήχησης και αξίας.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας – Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης προμηθεύει τις επιχειρήσεις με υψηλής ποιότητας, σύγχρονες και εφαρμόσιμες γνώσεις εμπλουτισμένες με εθνικές και διεθνείς εμπειρίες και παραδείγματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών σύμφωνα με την αρχή «πρακτική στην πρακτική». Είναι ένας από τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη μεγαλύτερη παράδοση και εμπειρία στην ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών σεμιναρίων, μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων για τις ανάγκες των πελατών.

RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ruse (RCCI) είναι μια ΜΚΟ για το δημόσιο όφελος, η οποία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών σε περισσότερες από 1500 εταιρείες μέλη και μη για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και επέκταση των επιχειρήσεων τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Συμβάλλει προληπτικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής Ruse, παρέχει υποστήριξη και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (επίσης μέσω του εθνικού Δικτύου Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικτύου BIC).

CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

Το CECOA είναι ένα δημόσιο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που δημιουργήθηκε με ένα πρωτόκολλο που υπογράφηκε το 1986 μεταξύ του IEFP – Institute of Employment and Vocational Training και του CCP – της Πορτογαλικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Υπηρεσιών. Στόχος του CECOA είναι να προωθήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών. Η CECOA είναι μια οντότητα αναγνωρισμένη βάσει του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και διαπίστευσης των παρόχων ΕΕΚ.

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104