Parteneri


COORDONATOR: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA.

Camera de Comerț și Industrie Valencia este o organizație publică non-profit care promovează și apără interesele generale ale pieței și industriei. Ca entitate publică, instituția reprezintă, în prezent, peste 170.500 de companii din provincia Valencia. Misiunea Școlii de Afaceri este de a oferi instruire de calitate, adaptată nevoilor mediului de afaceri, folosind resurse umane și materiale inovatoare, păstrând o strânsă colaborare cu comunitatea de afaceri.

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L.

COORDINA este o firmă de consultanță care operează în următoarele domenii de activitate: Instruire, Inovare, Strategie și Sisteme de Management, Responsabilitate Socială Corporativă și Resurse Umane. Misiunea COORDINA este de a facilita și promova procesul de schimbare și transformare a organizațiilor către un model de management mai inovator și mai durabil.

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST

ADR Nord-Est este o organizație neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică, cu statut juridic, care contribuie la reducerea disparităților regionale prin stimularea dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est din România. Toți pașii și acțiunile întreprinse de organizație converg spre creșterea nivelului de prosperitate al regiunii și creșterea calității vieții în rândul locuitorilor săi.

IDEC

IDEC este o companie de consultanță cu sediul în Pireu, Grecia. Activitățile sale constau în instruire, consultanță în management, asigurarea calității, evaluarea și dezvoltarea de soluții TIC atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. IDEC a fost activă în ultimii 20 de ani în domeniul proiectelor UE. Are o experiență îndelungată în politicile europene privind învățarea pe tot parcursul vieții și, în special ECVET, Europass, EQAVET, validarea învățării non-formale și informale, programe de învățare și ucenicie la locul de muncă și în reformele naționale ale sistemelor de educație și formare.

HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED

HEARTHANDS SOLUTIONS oferă o gamă largă de servicii care reduc decalajul dintre ecosistemele de finanțare comercială și publică în UE. Furnizarea de servicii variază de la dezvoltarea afacerilor și achiziționarea de fonduri publice până la implementarea personalizată, instruirea și transferul de tehnologie. HESO valorifică experiențele sale de a lucra în medii corporative cu cerere mare de formare bazată pe obiective și concluziile cercetării sale privind educația și formarea bazată pe TIC. Rezultatul este proiectarea de instrumente de diseminare și de conștientizare cu impact și valoare ridicată.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE

Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei – Institutul pentru Educație pentru Întreprinderi furnizează întreprinderilor cunoștințe de înaltă calitate, moderne și aplicabile îmbogățite cu experiențe naționale și internaționale și exemple de bune practici de afaceri în conformitate cu principiul “practică la practică”. Este unul dintre furnizorii de educație și formare cu cea mai lungă tradiție și experiență în dezvoltarea, organizarea și implementarea seminariilor profesionale și tehnice, cursurilor de formare, atelierelor, cursurilor pe termen scurt și lung și a altor evenimente pentru nevoile clienților.

RUSENSKA TARGOVSKO INDUSTRIALNA KAMARA

Camera de Comerț și Industrie Ruse (RCCI) este un ONG de utilitate publică, care oferă o gamă largă de servicii de calitate pentru peste 1500 de companii membre și terțe pentru a ajuta la dezvoltarea și extinderea afacerilor lor, atât la nivel național, cât și internațional. RCCI contribuie în mod proactiv la dezvoltarea economică a regiunii Ruse, oferă sprijin și reprezință mediului de afaceri și a antreprenorilor la nivel regional și național (inclusiv prin Rețeaua Națională a Camerelor de Comerț și Industrie și Rețeaua Europeană BIC).

CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

CECOA este un centru public de formare profesională care a fost creat printr-un protocol semnat în 1986 între IEFP – Institutul de Ocupare a Forței de Muncă și Formare Profesională și CCP – Confederația Portugheză pentru Comerț și Servicii. Scopul CECOA este de a promova activitățile educaționale și formarea profesională, inclusiv ucenicia în sectorul comerțului și al serviciilor. CECOA este o entitate recunoscută în cadrul sistemului național de evaluare și acreditare a furnizorilor VET.

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104