Обучителни ресурси


РЪКОВОДСТВО (ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ)

Ръководство, което информира относно най-новите технологични методи и актуализирани познания за най-новите тенденции по отношение на продажбите на място, инструменти в областта на търговията на дребно, както начините да изберете най-подходящите за вас според нуждите на вашия бизнес.

Очаква се прилагането на Ръководството да доведе до добре информирани собственици и ръководители на бизнеси от сферата на търговията на дребно, които ще бъдат информирани за правилната информация зат наличните, като освен така ще могат да разграничат тези, които най-добре отговарят на техните нужди.  

Изтегли

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ (ЗА СЛУЖИТЕЛИ)

Курс за успешното внедряване на методи и инструменти, които целят увеличаване както на дигиталните, така и на продажбите на място, където във всеки модул служителите ще се докоснат до различни категории методи и инструменти.

Курсът ще предостави целенасочени и актуализирани знания и ще научи служителите, работещи в от сферата на търговията на дребно относно най-полезните и ефективни дигитални методи и инструменти, като в същото време ще актуализира техния набор от умения, свързани с продажбите на място.

ВХОД

ОБУЧЕНИЕ (ЗА ПОО ОБУЧИТЕЛИ И КОМПАНИИ)

Обучение, което ще се върти около успешното преподаване на най-ефективните цифрови и физически инструменти и методи в търговията на дребно.

Благодарение на наличието на този курс, компаниите от сферата на търговията на дребно и институциите за ПОО ще разполагат с добре и актуално информирани обучители както за дигитални, така и за методи и инструменти на място, които ще могат да обучават търговски служители, работещи в сферата на търговията на дребно, независимо от набора от умения на последното. 

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104