Izobraževalni viri


PRIROČNIK (ZA VODJE IN LASTNIKE)

Priročnik o najnovejših tehnoloških metodah, z najnovejšimi informacijami o najnovejših trendih v prodaji na kraju samem, vključno z orodji v maloprodaji, pa tudi o tem, kako izbrati metode, informacije in orodja, ki so najbolj primerni za potrebe vsakega podjetja.

Pričakuje se, da bo implementacija priročnika prispevala k širšemu poznavanju podjetnikov in vodilnih delavcev na področju maloprodaje, ki bodo imeli dostop do zanesljivih informacij, ki so na voljo na trgu, ter jim dala orodja, ki jim bodo omogočila prepoznavanje informacij, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam. 

Prenesi

E-UČNI TEČAJ ZA ZAPOSLENE V TRGOVINI

Tečaj o uspešni implementaciji z uporabo metod in orodij, katerih cilj je povečati digitalno in neposredno prodajo, kjer bodo zaposleni v vsakem modulu imeli dostop do različnih kategorij metod in orodij.

Tečaj bo zaposlenim v maloprodaji posredoval usmerjena, ažurna znanja in znanja o uporabi učinkovitejših in uporabnejših digitalnih metod in orodij, hkrati pa bo prispeval k posodabljanju njihovih veščin glede prodaje na licu mesta.

VHOD

USPOSABLJANJE (za učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanj in poslovne trenerje)

Usposabljanje, ki se bo vrtelo okoli uspešnega poučevanja najučinkovitejših digitalnih in fizičnih orodij in metod v maloprodaji.

Z dostopnostjo tega tečaja bodo imela maloprodajna podjetja in ustanove za poklicno izobraževanje in usposabljanje usposobljene in posodobljene trenerje glede digitalnih in neposrednih metod in orodij, z namenom usposabljanja zaposlenih na področju komercialne maloprodaje, ne glede na njihov nabor znanj. 

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104