RetRail 
Novi trendi v maloprodaji

Cilj RetRaila je uvesti maloprodajna MSP v svet inovacij digitalnega poslovanja in jim pomagati, da ostanejo v koraku s svojimi večjimi kolegi, da bi povečali svojo prodajo. Ta projekt bo podjetjem omogočil:

Nadgraditev znanja zaposlenih pri digitalnih opravilih in opravilih na kraju samem.

Skrajšanje vrzeli v digitalnih veščinah med MSP in podjetji.

Da bodo lastniki, menedžerji in trenerji v maloprodajnih MSP na tekočem z najpomembnejšimi novostmi v sektorju.

Da bodo učitelji in ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja imeli na voljo nov inovativen kurikulum.

Z brezplačnim zagotavljanjem rezultatov projekta RetRail bodo manjša podjetja dosegla velik napredek, razkorak med njimi in njihovimi premožnejšimi tekmeci pa se bo zmanjšal in tako bo prišlo do večjega ravnovesja v celotnem znanju na področju digitalne maloprodaje.

REZULTAT

 • Podjetja bodo pobegnila od stereotipne podobe majhnega podjetja, ki ima omejeno ali celo nobenega znanja v digitalnih dejavnostih.

  • Digitalna nadgradnja bo takoj povečala ugled podjetja in krog dosega, pri čemer bodo potrošniki nanj gledali kot na podjetje, ki se veseli inovacij in jih sprejema.

  • Program si prizadeva za splošno nadgradnjo maloprodajnega sektorja v državi.

  TRIJE NAČINI DOSEGANJE CILJEVree ways of achieving it


  Priročnik: za vodje ali lastnike trgovin

  e-izobraževanje: za zaposlene v maloprodaji

  Usposabljanje: za poklicno izobraževanje in usposabljanje ali za trenerje v podjetjih

  About RetRail

  RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

  The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

  2021-1-ES01-KA220-VET-000033104