RetRail 
НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

Целта на RetRail е да въведе МСП от сферата на търговията на дребно в света на иновациите в дигиталния бизнес и да им помогне да бъдат в крак с по-големите си колеги, за да увеличат продажбите си. Този проект ще позволи на компаниите да:

Подобрят уменията на служителите си както за дигитални задачи, така и за задачи на място.

Намалят разликите в дигиталните умения между МСП и корпорациите.

Собствениците, мениджърите и обучителите на МСП от сферата на търговията на дребно да влязат в крак с най-важните иновации в сектора.

Учителите и институциите за ПОО ще имат на разположение нова иновативна учебна програма.

Предоставяйки безплатно резултатите от проекта RetRail, по-малките компании ще получат страхотен тласък, разликата между тях и по-богатите им конкуренти ще намалее и ще има по-голям баланс в цялостното ноу-хау в областта на дигиталната търговия на дребно.

РЕЗУЛТАТ

 • Бизнесите ще избягат от стереотипния образ на малки компании, които имат ограничени, ако не и нулеви умения в дигиталните дейности.

  • Дигиталното повишаване на квалификацията незабавно ще повиши репутацията на компанията и кръга на обхват, като потребителската аудитория ще я види като компания, която гледа напред и прегръща иновациите.

  • Програмата се стреми да внесе цялостно надграждане на сектора на търговията на дребно в страната.

  ТРИ НАЧИНА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТОВА


  Ръководство: за управители или собственици на магазини

  Курс за електронно обучение: за служители, работещи в от сферата на търговията на дребно

  Обучение: за ПОО или фирмени обучители

  About RetRail

  RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

  The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

  2021-1-ES01-KA220-VET-000033104