News

Вторият бюлетин – септември 2022 г

Щракнете тук, за да го изтеглите.

Проектът RetRail ще насърчи сектора на търговията на дребно да бъде в крак с новите тенденции

На 1 ноември 2021 г. стартира нов проект по Еразъм+ с амбицията да мотивира малките и средни предприятия, опериращи в сектора на търговията на дребно, да се ангажират със света на цифровите бизнес …

Първият бюлетин – юни 2022 г

Щракнете тук, за да го изтеглите

About RetRail

RetRail is a transnational project which teaches small retail businesses to keep up with technological evolution and new consumer trends, making them more competitive in an ever-changing market. 

The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents that reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use that may be made of the information contained therein.

2021-1-ES01-KA220-VET-000033104